Aktuální informace

Pronájem komerčního nebytového prostoru

Družstvo "STŘED" nabízí k pronájmu od 1. 1. 2021 nebytovou jednotku sloužící k podnikání (dosud jako sport bar) s příslušenstvím, v přízemí objektu, se samostatným vchodem z ulice po pravé straně vchodu do objektu z pohledu z ulice a sestávají ze dvou provozních místností, pánského a dámského WC, WC pro zaměstnance a skladu, o celkové výměře pronajímaných prostor 63,3 m².
Prostor lze uzpůsobit k jinému než stávajícímu využití, o podmínkách a výši nájmu lze jednat s pronajímatelem, kontakt: předseda představenstva e-mail daniel@nalevajko.cz 
Dosavadní vybavení provozovny (barový pult s pivní pípou, 4 barové stoličky, 2 dřevěné boxy se stoly a lavicemi, stůl s lavicemi a 2 stoly se židlemi, 2 televizní obrazovky, vestavěné police a skříňky, atd.) jsou majetkem předchozího nájemce a lze je od něj odkoupit (není to ale podmínkou nového pronájmu). Kontakt na předchozího nájemce: Josef Kovář mobil 605 124 905.

Oznámení rozhodnutí přijatého per rollam

Představenstvo družstva v souladu s § 655 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění oznamuje přijetí rozhodnutí hlasováním členskou schůzí per rollam

Dne 26. 11. 2020 bylo na informační desce družstva a internetové adrese https://k-12.cz/stranka-aktuality-3 uveřejněna pozvánka na členskou schůzi a to až do 17. 12. 2020 a zároveň zaslána všem členům družstva na jejich e-mailové adresy společně se všemi přílohami. Lhůta pro přijetí rozhodnutí počínající ode dne jejího doručení členům byla stanovena do 15. 12. 2020.

Členská schůze hlasováním per rollam hlasovala o těchto návrzích.
„Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření –
ztrátu ve výši -1 420 000 Kč.“
„Členská schůze schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých období.
„Členská schůze přijímá za člena Mgr. Pavlu Kovářovou, nar. 22. 12. 1990, trvale bytem Králodvorská 1085/12, 110 00 Praha 1, s odkládací podmínkou zaplacení dalšího členského vkladu.
S členským podílem Mgr. Pavly Kovářové je
a) spojen nájem bytu č. 10, 6. patro (7 NP), o velikosti 2+kk s příslušenstvím, o obytné ploše 57,70 m2 a balkonu (3,85 m2), součástí bytu je sklep o podlahové ploše 4,66 m2 umístěný v 1 PP.
b) spojena povinnost zaplacení dalšího členského vkladu ve výši 5 500 000 Kč. Další členský vklad je splatný do 7 dnů od uzavření Smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
Schvaluje Smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu mezi Mgr. Pavlou Kovářovou, nar. 22. 12. 1990, trvale bytem Králodvorská 1085/12, 110 00 Praha 1 a “STŘED“, bytové družstvo, jejíž návrh tvoří přílohu výzvy k tomuto hlasování.“

Členem "STŘED", bytové družstvo je 9 členů a 2 společní členové. Společní členové družstva mají jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina všech členů družstva, tedy 6 hlasů.

Hlasování č. 1: "Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření - ztrátu ve výši -1 420 000 Kč."
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl přijat.
Návrh byl přijat dne 15. 12. 2020 většinou 8 hlasů z 10.

Hlasování č. 2: "Členská schůze schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých období.“
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1 – návrh byl přijat.
Návrh byl přijat dne 15. 12. 2020 většinou 8 hlasů z 10.

Hlasování č 3: „Členská schůze přijímá za člena Mgr. Pavlu Kovářovou, nar. 22. 12. 1990, trvale bytem Králodvorská 1085/12, 110 00 Praha 1, s odkládací podmínkou zaplacení dalšího členského vkladu.
S členským podílem Mgr. Pavly Kovářové je
a) spojen nájem bytu č. 10, 6. patro (7 NP), o velikosti 2+kk s příslušenstvím, o obytné ploše 57,70 m2 a balkonu (3,85 m2), součástí bytu je sklep o podlahové ploše 4,66 m2 umístěný v 1 PP.
b) spojena povinnost zaplacení dalšího členského vkladu ve výši 5 500 000 Kč. Další členský vklad je splatný do 7 dnů od uzavření Smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
Schvaluje Smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu mezi Mgr. Pavlou Kovářovou, nar. 22. 12. 1990, trvale bytem Králodvorská 1085/12, 110 00 Praha 1 a “STŘED“, bytové družstvo, jejíž návrh tvoří přílohu výzvy k tomuto hlasování.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 3, zdržel se 0 – návrh byl přijat.
Návrh byl přijat dne 15. 12. 2020 většinou 7 hlasů z 10.

V Praze dne 18. 12. 2020


Ing. Daniel Nalevajko, v. r.
předseda představenstva "STŘED", bytové družstvo

RYCHLÝ KONTAKT

Družstvo Střed

Králodvorská 1085/12
Praha - Staré Město
110 00

IČO: 48032646Www: www.kralodvorska12.cz
Družstvo Střed - Domů

Created 2017 -2021 by © ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ