Aktuální informace

Členská schůze

Členská schůze dne 9. 1. 2020

Členská schůze družstva Střed se bude konat dne 9. 1. 2020 v 19:00 v přízemí domu Králodvorská 12, Praha 1, v prostorách Bar 12.

Program schůze:
 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení smlouvy o úvěru
 4. Souhlas se zřízením zástavního práva k nemovitosti
 5. Změna stanovy Družstva
 6. Diskuse, různé
 7. Závěr
Představenstvo navrhuje, aby byla přijata tato usnesení:
K bodu 3:
Členská schůze schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 9900079183 mezi Komerční bankou, a.s., (se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054) a Družstvem, kterou Komerční banka, a.s. poskytne Družstvu úvěr ve výši 4200 000 Kč za účelem financování rekonstrukce a opravy společných prostor bytového domu č. p. 1085 na pozemku č. 676 v katastrálním území Staré Město pro obec Praha: Rekonstrukce a opravy fasády, výroba a montáž replik historických špaletových oken a dveří v domě, zasklení a nátěr oken a okenních rámů v domě, včetně souvisejících oprav a rekonstrukcí splatného nejpozději do 30. 9. 2026 a za podmínek uvedených v návrhu smlouvy.

K bodu 4:
Členská schůze schvaluje uzavření Smlouvy o zástavě nemovitostí mezi Komerční banka, a.s., (se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054) a Družstvem, kterou Družstvo zřizuje:
 1. zástavní právo k pozemku p. č. 676 k. ú. Staré Město, část obce Staré Město, obec Praha, jehož součástí je budova č. p. 1085 k zajištění peněžitých dluhů Družstva vůči Komerční bance, a.s. a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Družstva vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to
  • budoucího dluhu vzniklého ze Smlouvy o úvěru č. 9900079183 výše jistiny dluhu: 4 200 000,00 Kč; řádná konečná splatnost: 30. 9. 2026;
  • dluhů vzniklých z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv vzniklé nejpozději do: 31. 3. 2027; celková výše jistiny dluhů: 4 200 000,00 Kč;
 2. zástavní právo k pozemku p. č. 676 k. ú. Staré Město, část obce Staré Město, obec Praha, jehož součástí je budova č. p. 1085 k zajištění budoucích peněžitých dluhů Družstva vůči Komerční bance, a.s. a veškeré jejich příslušenství, a to náhrada škody a smluvní pokuty podletéto Smlouvy vzniklé do 31. 3. 2027; celková výše jistiny dluhu: Kč 420 000,00;
 3. zákaz zatížení a zcizení pozemku p. č. 676 k. ú. Staré Město, část obce Staré Město, obec Praha, jehož součástí je budova č. p. 1085 jako obligační závazek a to v rozsahu a za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o zřízení zástavního práva.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové družstva seznámit v úředních hodinách, tedy každé pondělí od 16 do 18 hodin.RYCHLÝ KONTAKT

Družstvo Střed

Králodvorská 1085/12
Praha - Staré Město
110 00

IČO: 48032646Www: www.kralodvorska12.cz
Družstvo Střed - Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ